Descripció del servei

L'Ajuntament de Súria està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), un servei impulsat per la Generalitat com a punt de referència dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'administració.

La FUE ofereix un espai físic o virtual per poder fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat emprenedora, amb independència de l'administració responsable del tràmit.

Les seves característiques principals són les següents:

  • Integració de serveis i tramitació unificada. Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Multiadministració. Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit.
  • Multicanalitat. Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic.
  • Estandarització. La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions.
  • Celeritat i eficiència. Fomenta la resolució immediata.
  • En xarxa. Empra un model col·laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col·laboració amb les unitats competents dels tràmits.

Enllaç al web de la Finestreta Única Empresarial: http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2018 17:13