Alcaldes de Súria

SEGLE XVIII

 • Joan Savila (1719-25).
 • Joan Quinquer (1725-27).
 • Jaume Alsina, Major (1727-29).
 • Cristòfol Subirana i Peramiquel (1729-31).
 • Joan Quinquer (1731-33).
 • Joan Sivila (1733-35).
 • Andreu Balaguer (1735-37).
 • Joan Comes de Cererols (1737).
 • Ignasi Reguant (1760).
 • Maurici Quinquer (1787).
 • Josep Reguant (1789-90).
 • Josep Oliva (1796-1800).

SEGLE XIX

 • Pere Claret (1804).
 • Josep Canudas i Subirana (1805).
 • Josep Serra i Alsina (1807).
 • Josep Serra i Alsina (1813).
 • Ignasi Reguant i Farreras (1814).
 • Ignasi Torras (1816).
 • Pere Canudas i Serra (1819).
 • Ignasi Torras (1819).
 • Joan Fàbrega (1830).
 • Joan Fornesa (1831).
 • Joan Claret (1835).
 • Miquel Reguant (1842).
 • Valentí Fàbrega (1845).
 • Josep Torroella (1846).
 • Cristòfol Canudas Miró (1851).
 • Miquel Serra (1852).
 • Ignasi Torras Vilanova (1854).
 • Ramon Fàbrega Vilajosana (1859-60).
 • Pau Baylina (1861-62).
 • Miquel Alsina Cardona (1863).
 • Josep Balaguer (1863).
 • Cristòfol Canudas i Miró (1863).
 • Ramon Giró Jordana (1866).
 • Josep Torroella i Semís (1867-68).
 • Josep Reguant (1870).
 • Josep Quinquer (1876).
 • Andreu Sivila (1878).
 • Segimon Bransuela i Gríful (1880-81).
 • Ramon Ferrer i Alegre (1882-83).
 • Josep Rovira i Suades (1884-85).
 • Joan Santamaria i Balaguer (1885-88).
 • Domènec Quinquer i Cortès (1888-89).
 • Josep Quinquer i Cortès (1889-1902).

SEGLE XX

 • Josep Lladó i Arpa (1902-09).
 • Josep Alsina i Torruella (1909-12).
 • Valentí Camps i Claret (1912-14).
 • Ramon Torruella i Pelfort (1914-16).
 • Valentí Camps i Claret (1916-18).
 • Jaume Biadiu i Morera (1918-20).
 • Ramon Vers i Closa (1920-22).
 • Jesús Garriga i Mas (1922-23).
 • Joan Ferrer i Casas (1923).
 • Josep Soler i Picas (1923-24).
 • Ramon Vilà i Giralt (1924).
 • Josep Güell i Filella (1924).
 • Joan Planell i Bransuela (1924-29).
 • Josep Casanova i Serra (1929-30).
 • Jaume Biadiu i Morera (1930-31).
 • Jaume Ribera i Reguant (1931-34).
 • Florenci Claret i Casadesús (1934).
 • Pere Subirà i Bonet (1934-35).
 • Eudald Puig i Casahuga (1935).
 • Ignasi Ribera i Meya (1935-36).
 • Florenci Claret i Casadesús (1936-38).
 • Salvador Marbà i Mayol (1938-39).
 • Joan Folch i Argerich (1939).
 • Josep Bransuela i Planell (1939-41).
 • Josep Gras i Camps (1941-43).
 • Joaquim Portella i Cornet (1943-45).
 • Mateu Castellà i Camprubí (1945-46).
 • Josep Quinquer i Guixé (1946-54).
 • Josep Alsina i Jordana (1954-62).
 • Josep Garriga i Sampons (1962-66).
 • Isidre Reguant i Massana (1966-74).
 • Mateu Castellà i Suades (1974-79).
 • Francesc Castany i Pelfort (1979).
 • Mateu Castellà i Suades (1979-87).
 • Miquel Reguant i Fosas (1987-91).
 • Jaume Ros i Junyent (1991-95).
 • Antoni Julián i Ribera (1995-2011).

SEGLE XXI

 • Josep Maria Canudas i Costa (2011-19).
 • Albert Coberó i Aymerich (2019-   ).

Fonts: llibre 'Súria, el meu poble' de Pau Soler i Clariana, publicat l'any 1985 i revista El Salí (número 295, publicat el juny de 2019). La informació corresponent als segles XVIII i XIX és la que es coneix i que s'ha pogut obtenir en les recerques fetes fins ara. El sistema de presidència institucional dels ajuntaments, basada en la figura de l'alcalde, es comença a configurar a primers del segle XIX. Anteriorment existia la figura del batlle, que exercia funcions de representació senyorial i intervenia en afers judicials i recaptatoris. Els sistemes d'elecció també han anat canviant en funció del règim polític que ha estat vigent en cada època.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-10-2020 18:24