Avís sobre la consulta del padró provisional dels vehicles que tributen per l'impost sobre les emissions de CO2

Última revisió 16-05-2023 17:10
16/05/2023

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha informat que des del passat 1 de maig es pot consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Les dades d’aquest padró provisional es troben a la seu electrònica de l’ATC.

Aquest impost afecta totes les persones físiques i jurídiques que siguin titular d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya durant l’any 2022. També inclou les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hagin tingut un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2022.

Fins al proper 5 de juny es poden presentar sol·licituds de modificació del padró provisional a través de la consulta realitzada a la seu electrònica de l’ATC. El padró definitiu de l’exercici 2022 es publicarà el proper 1 de setembre.

  • Enllaç per consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2: Enllaç.
  • Més informació sobre l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica: Enllaç.
  • Enllaç per descarregar el díptic informatiu sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica: Enllaç.

Imatge del díptic informatiu sobre el padró provisional dels vehicles que tributen per l'impost sobre les emissions de CO2.
Imatge del díptic informatiu sobre el padró provisional dels vehicles que tributen per l'impost sobre les emissions de CO2.