Temes de la darrera sessió ordinària del Ple Municipal

Última revisió 28-03-2024 17:27
28/03/2024

El Ple Municipal va tractar els següents temes en la seva darrera sessió ordinària, que va tenir lloc dimecres 27 de març:

  • Aprovació per 7 vots a favor (PSC), 5 en contra (ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) del dictamen sobre reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2024.
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) del dictamen d’adhesió a l’acord marc de serveis d’assegurances d’accidents i de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració.
  • Aprovació per 12 vots a favor (PSC, ERC, JxS i GIIS) i 1 abstenció (FP) del dictamen d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
  • Aprovació per unanimitat del dictamen d’adhesió de l’Escola Municipal de Música a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts (XEMMA).
  • Aprovació per 10 vots a favor (PSC, FP, JxS i GIIS) i 3 abstencions (ERC) del dictamen de designació de l’alcalde Albert Coberó com a representant de l’Ajuntament de Súria al Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc).
  • Aprovació per 7 vots a favor (PSC), 1 vot en contra (JxS) i 5 abstencions (ERC, FP i GIIS) del dictamen sobre la modificació de crèdit 6/2024.