Anunci d'ocupació pública

Procés de selecció d'una plaça de caporal de la Policia Local, subjecte al règim funcionarial, mitjançant concurs-oposició i promoció interna.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

08/08/2022
Fins el 08/10/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-08-2022 11:47