Avisos

Dl.16
MAI
Anunci

Projecte d’urbanització complementari al projecte d’urbanització d’obres bàsiques i complementàries del PDU de l’activitat minera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.13
MAI
Avís sobre tancament d'accessos

L'Ajuntament de Súria ha fet públic aquest divendres 13 de maig un decret d’Alcaldia sobre el tancament provisional i urgent dels camins del Pla de Reguant afectats per l’aparició d’una bòfia de grans dimensions a la zona del bosc de ribera. La Policia Local ha senyalitzat la prohibició d’accés a peu o per mitjà de qualsevol tipus de mitjà de transport per l’àrea afectada.

L’esfondrament va ser detectat inicialment el passat 6 de maig en un dels camins del bosc de ribera. Les dimensions de la bòfia han augmentat des d’aquesta data, i no es descarta que pugui créixer encara més.

Segons el decret, les mesures adoptades són estrictament temporals, en espera d’adoptar una solució definitiva proposada per tècnics experts en la matèria.

L’Ajuntament demana a tothom el compliment estricte de la prohibició de transitar pels camins tallats i que ningú s’apropi a la zona d’esfondrament pel perill que això pot suposar.

Dc.11
MAI
Avís d'afectació de mobilitat

L'accés al nucli urbà per l’entrada sud des de la carretera C-55 es veurà afectada per treballs de manteniment i conservació que es desenvoluparan a partir d’aquest dimecres 11 de maig, segons la data prevista d’inici. Aquests treballs també afectaran els accessos al barri de Fusteret i al polígon industrial La Pobla Nord.

El tram afectat anirà des del Balç del Lladó fins a la cruïlla de la carretera de Manresa i la carretera de Balsareny, a l’alçada de l’antic bar Capri. Segons ha informat l’empresa adjudicatària dels treballs, l’actuació es portarà a terme de 7.30 a 19.00 h. Caldrà donar pas alternatiu als vehicles en els trams en què s’estigui actuant.

La titularitat d’aquesta via, la carretera C-1410z, correspon a la Generalitat. Les obres es porten a terme després de les gestions realitzades per l’Ajuntament per a la millora de l’estat d’aquest tram.

L’Ajuntament recomana que, si és possible, mentre es desenvolupin aquests treballs de millora es faci servir l’entrada nord des de la carretera C-55 per tal de minimitzar les afectacions de mobilitat que se’n puguin derivar.

Dl.09
MAI
Anunci d'exposició pública

Aprovació inicial de la modificació puntual número 20 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Súria, del sistema general d’equipaments situat al carrer Major, 14-16.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.06
MAI
Anunci

Aprovació inicial del conveni de col·laboració amb el Foment Cultural de Súria sobre la coorganització del Festival d’Arts Escèniques ‘Art en Cicle’ (edició de 2022).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.05
MAI
Anunci

Modificació puntual número 19 de les Normes Subsidiàries de Planejament del sistema general d’equipaments situat al carrer Ernest Solvay.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.02
MAI
Anunci

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci d'ocupació pública

Ampliació de places de la convocatòria d’agents de la Policia Local i creació d’una borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 41, reguladora de preus públics.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
ABR
Anunci

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.14
ABR
Anunci d'aprovació inicial

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Súria referent al projecte de voluntariat europeu 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.13
ABR
Anunci

Bases per a la participació a les actuacions musicals no professionals de Caramelles de Súria 2022.

- Bases de la convocatòria: Enllaç.

- Imprès d’inscripció a les actuacions musicals no professionals de les Caramelles de Súria: Enllaç.

- Imprès d’autorització a menors per participar en activitats musicals organitzades per l’Ajuntament de Súria: Enllaç.

- Enllaç a la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.11
ABR
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.01
ABR
Anunci d'ocupació pública

Aprovació definitiva de la relació de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local i constitució d’una borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.28
MAR
Ajudes i subvencions

Anunci de convocatòria de subvencions a entitats i persones físiques per a l’exercici 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.18
MAR
Edicte

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.15
MAR
Autorització d'activitats amb risc d'incendi

El període per sol·licitar l’autorització d'activitats amb risc d’incendi s'estén des del 15 de març fins al 15 d’octubre.

El formulari de sol·licitud ha de ser adreçat a l’Ajuntament, que el remetrà a l’organisme competent de la Generalitat per a la seva aprovació. Abans de realitzar l’activitat de crema, cal esperar l’autorització, on s’establirà el dia i hora per tal de portar-la a terme, així com les mesures que s’hauran de prendre per evitar el risc d’incendi. En les sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un número de telèfon mòbil de contacte.

En el cas de l’Ajuntament de Súria, les sol·licituds d’autorització per a activitats amb risc d’incendi han de ser presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en horari d’atenció al públic.

- Més informació: Enllaç.

Dc.19
GEN
Prestacions socials de caràcter econòmic

Convocatòria oberta a totes les famílies degudament empadronades en el municipi, i que reuneixin els requisits establerts en el Reglament Municipal de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic.

- Més informació: www.suria.cat/ajuts-prestacions/benestarsocial6/.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24