Avisos

Dv.12
ABR
Anunci

Decret sobre regulació d’horaris de tancament d’establiments de bars i restaurants.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.12
ABR
Anunci

Baixes del Padró Municipal d’Habitants.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.10
ABR
Anunci d'ocupació pública

Aprovació de bases i convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball d’agent de la Policia Local i constitució de borsa de treball.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.10
ABR
Anunci

Decret sobre delegació de funcions.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.09
ABR
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial del projecte constructiu ‘Renovació de tram de clavegueram polígon industrial La Pobla’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.02
ABR
Anunci

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 06/2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.28
MAR
Anunci

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.28
MAR
Anunci

Exposició pública de la matrícula de quotes municipals de l’impost sobre activitats econòmiques 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.27
MAR
Anunci

Aprovació definitiva del projecte ‘Biblioteca Súria’ (1ª fase).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.26
MAR
Anunci

Informació pública sobre el Compte General de l’Ajuntament de Súria durant l’exercici de 2023.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.25
MAR
Anunci d'informació pública

Aprovació inicial del projecte executiu ‘Millora de l’accessibilitat i zones d’aparcament al polígon industrial La Pobla Nord’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
MAR
Anunci d'ocupació pública

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació parcial de l’exercici 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
MAR
Anunci

Aprovació inicial del projecte executiu simplificat ‘Renovació de l’enllumenat del passeig del Riu’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.19
MAR
Anunci

Exposició pública de l’expedient ‘Adequació del sistema de captació d’aigua del riu Cardener’.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.15
MAR
Termini de prohibició de fer foc al bosc

El termini de prohibició de fer foc en terreny forestal a Catalunya es mantindrà vigent entre els dies 15 de març i 15 d’octubre.

- Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Comenca-la-prohibicio-de-fer-foc-al-bosc.

Dv.15
MAR
Anunci d'informació pública

Bases i documentació complementària per a la participació a les actuacions musicals no professionals de la festa de Caramelles 2024.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.07
MAR
Anunci d'ocupació pública

Bases de la convocatòria per cobrir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dm.05
MAR
Anunci

Aprovació de les bases del campionat d'estalvi d'aigua del municipi de Súria.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dc.28
FEB
Anunci

Aprovació inicial del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada de la Biblioteca de Súria a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dv.16
FEB
Organs de govern

Delegació de competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dj.15
FEB
Anunci

Delegació de funcions per celebració de matrimoni civil.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Dl.05
FEB
Ban

Ban sobre l'estat d'emergència per sequera.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24