Temes del ple municipal ordinari del 25-6-20

Última revisió 03-07-2020 16:23
03/07/2020

El ple municipal ordinari del passat dijous 25 de juny va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen per proposar Maria Alsina Santasusana com a jutgessa de pau substituta del municipi de Súria. Prèviament es va aprovar per unanimitat un altre dictamen per declarar deserta la primera convocatòria d’elecció de jutge/essa de pau substitut/a del municipi de Súria.
  • Aprovar per unanimitat la modificació puntual número 16 de les Normes Subsidiàries de Planejament. Aquest tema va ser votat dins del punt d’assumptes sobrevinguts.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstencions (ERC) l’acta de la sessió anterior.

La sessió es va desenvolupar d’acord amb les actuals mesures de distanciament físic i limitació d’aforament en la celebració d’actes públics. Això va obligar a modificar la distribució habitual d’espais del saló de sessions de la Casa de la Vila.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.