El ple municipal aprova el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament per als anys 2019-20

Última revisió 28-01-2020 18:05
27/09/2019

El Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als anys 2019-20 va ser aprovat per 10 vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JuntsxSúria) i 3 vots en contra (ERC) en el ple municipal ordinari que va tenir lloc dijous 26 de setembre. L’objectiu bàsic d’aquest document, elaborat pels serveis tècnics de la Diputació, és garantir la solvència econòmica, el superàvit estructural i la viabilitat pressupostària de la institució municipal.

L’aplicació del Pla Econòmic Financer no afectarà el finançament dels serveis bàsics de l’Ajuntament, però obligarà a aplicar un control rigorós de la despesa i a reduir a prop de la meitat la quantitat prevista destinada a inversions per a aquests darrers mesos de 2019 i per a tot l’any 2020.

El govern municipal seguirà treballant en la planificació de projectes i millores que es puguin desenvolupar a partir de l’any 2021, quan s’hagi recuperat l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament d’acord amb els paràmetres de la legislació vigent.

L’elaboració del Pla Econòmic Financer va ser instada per l’anterior govern municipal en constatar que la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018, l’últim del darrer mandat, no complia els objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, que són d’obligat compliment per a les administracions locals juntament amb l’objectiu de deute, que sí es compleix. En aquests casos, la legislació vigent obliga a aplicar un Pla Econòmic Financer fins a la recuperació de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

El ple municipal també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre designació de representants al patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, l’ens Bages Turisme i el comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament.
  • Aprovar per unanimitat una moció de tots els grups municipals per donar suport a la 3a vaga pel clima i l’emergència climàtica.
  • Aprovar per 6 vots a favor (ERC, aiS i JuntsxSúria), 3 abstencions (GIIS) i 4 vots en contra (PSC) una moció dels grups municipals d’ERC, aiS i JuntsxSúria per l’absolució dels presos i preses polítiques i pel retorn dels exiliats i exiliades.
  • Aprovar per 6 vots a favor (ERC, aiS i JuntsxSúria), 3 abstencions (GIIS) i 4 vots en contra (PSC) una moció dels grups municipals d’ERC, aiS i JuntsxSúria en suport a les persones detingudes per l’’operació Judas’ i contra la repressió al moviment independentista. Prèviament es va aprovar per unanimitat la urgència d’aquesta moció.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.