Avisos

Dj.26
NOV
Noves condicions d'accés a la Biblioteca Pública

D’acord amb les noves mesures aprovades per la Generalitat, es permet l’accés lliure als espais de consulta i lectura amb una limitació del 50% de l’aforament.

Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h. Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h.

També es recorda que es poden reservar els documents per internet a través del següent enllaç: https://aladi.diba.cat/patroninfo*cat

Dm.17
NOV
Convocatòria sobre el Jutjat de Pau

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat aquest dimarts 17 de novembre l’edicte de convocatòria pública per a l’elecció i designació de jutge/essa de pau titular de Súria. El termini de presentació de sol·licituds tindrà una durada de 30 dies hàbils a partir d’aquesta publicació.

Les persones interessades han de complir les següents condicions:

 • Tenir la nacionalitat espanyola i ser major d’edat.
 • Estar en possessió, com a mínim, del títol de certificat d’estudis primaris o equivalent.
 • No estar incurs/a en cap de les causes d’incapacitat a què es refereix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
 • No estar incurs/a en cap de les causes d’incompatibilitat assenyalades a l’article 14 del Reglament 3/1995, de 7 de juny.
 • Residir al municipi de Súria.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Registre Electrònic i/o General de l’Ajuntament durant el termini esmentat, fent constar totes les dades personals i el fet que no incorren en cap de les circumstàncies d’incapacitat que estableix la normativa vigent.

També caldrà afegir-hi el currículum vitae, la fotocòpia del DNI i un certificat negatiu del Registre de penats i rebels.

Un cop rebudes totes les sol·licituds en el termini establert, el ple de la corporació municipal proposarà el nom de la persona que exerciria com a jutge/essa de pau titular de Súria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal que efectuï el nomenament corresponent.

Presa de possessió de la jutgessa de pau substituta

La nova jutgessa de pau substituta, Maria Alsina Santasusana, ha pres possessió recentment, després del seu nomenament per part del TSJC. El seu nom va ser proposat pel ple municipal en la sessió ordinària que va tenir lloc el passat 25 de juny. La proposta va ser aprovada per tots els grups municipals.

Dj.24
SET
Mesures anti-Covid als parcs infantils

En compliment de les darreres disposicions del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per aturar la propagació de la Covid-19, l'Ajuntament de Súria informa:

 • Cal fer un ús racional dels parcs infantils i evitar aglomeracions per responsabilitat i en benefici de tothom.
 • És necessari que els infants i les persones que els acompanyin es netegin les mans amb gel hidroalcohòlic, especialment abans i després d’accedir a les instal·lacions. En infants menors de 2 anys pot considerar-se l’ús de tovalloletes humides com a alternativa.
 • L’ús de la mascareta és obligatori des dels 6 anys. Si és possible, els infants de 3 a 5 anys també han d’utilitzar-la.
 • Cal mantenir la distància de seguretat amb infants d’altres grups de convivència, sobretot en els accessos a l’equipament.
 • És recomanable limitar el temps d’ús a un període inferior a l’habitual per tal que hi puguin accedir altres famílies.
 • Busqueu activitats i jocs d’esbarjo alternatius a l’ús de gronxadors o tobogans.
 • Eviteu menjar i beure en l’espai de joc.
 • És recomanable que els infants vagin acompanyats per un únic adult acompanyant.
 • En cas que n’hi hagi, no seieu als bancs per tal d’evitar una sobreocupació de l’espai.
Dc.15
JUL
Avís sobre mesures anti-Covid a la restauració

L’Ajuntament de Súria recorda que bars, restaurants i altres establiments de restauració han de complir les mesures establertes per a la prevenció de la Covid-19 entre el seu personal i la seva clientela:

 • ÉS OBLIGATORI que les persones dedicades als serveis d’atencio al públic portin mascareta.
 • ES RECOMANA prendre la temperatura de totes les persones que treballin en l’establiment.

Aquestes mesures s’estableixen en la resolució SLT/1648/2020 del departament de Salut de la Generalitat i en l’article 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

També es recorda que és necessària la neteja freqüent de mans amb líquid desinfectant i que cal mantenir la distància de seguretat entre les taules dels espais interiors i de les terrasses.

Dj.09
JUL
Avís sobre l'obligatorietat de les mascaretes

L’Ajuntament de Súria recorda que fins a nou avís l’ús de la mascareta ÉS OBLIGATORI des dels 6 anys a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, segons una resolució de la Generalitat.

Tot i que l’incompliment d’aquesta resolució pot donar lloc a sancions, es demana a tothom l’ús de mascareta per motius de responsabilitat, civisme i protecció sanitària.

Dl.08
JUN
Avís de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Fins a nou avís, totes les consultes i gestions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) seran ateses de forma telemàtica, per telèfon o presencialment amb cita prèvia.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24