Avisos

Dm.02
NOV
Calendari fiscal 2021

2 de novembre: data del càrrec de la segona fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dj.16
SET
Calendari fiscal 2021

Del 16 de setembre al 16 de novembre: període de cobrament de l'impost sobre activitats econòmiques. Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dl.13
SET
Ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats extraescolars-Infants Súria.

Dc.01
SET
Calendari fiscal 2021

De l'1 de setembre al 5 de novembre: període de cobrament dels següents impostos i taxes:

  • Impost sobre béns immobles rústics construïts.
  • Impost sobre béns immobles rústics.
  • Taxa per gestió de residus domèstics.
  • Taxa per gestió de residus comercials.
  • Taxa del servei de Cementiri Municipal.
  • Taxa per entrada de vehicles-guals.

Data del càrrec: 2 de novembre.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dj.01
JUL
Calendari fiscal 2021

1 de juliol: data del càrrec de la primera fracció de l'impost sobre béns immobles urbans (domiciliat).

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dl.17
MAI
Ajuts per activitats i casal d'estiu

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per activitats i casals d'estiu.

Dl.17
MAI
Ajuts per material escolar i llibres

Expedient 27/2021

Termini de sol·licitud d'ajuts per material escolar i llibres.

Dl.03
MAI
Calendari fiscal 2021

Del 3 de maig al 5 de juliol: període de cobrament dels següents impostos:

  • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat).
  • Impost sobre béns immobles de característiques especials.

Data del càrrec: 1 de juliol.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dv.05
MAR
Calendari fiscal 2021

Del 5 de març al 5 de maig: període de cobrament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Data del càrrec: 3 de maig.

- Més informació: www.suria.cat/calendarifiscal.

Dc.24
FEB
Avís sobre l'Oficina de Turisme

L’Oficina de Turisme de Súria romandrà temporalment tancada fins a nou avís. Fins a la seva reobertura tampoc no s’oferiran les visites guiades al Poble Vell.

Dj.18
FEB
Llista de persones candidates a jurat popular

La llista de persones candidates a jurat popular ha estat publicada en l'apartat de tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria.

Període de vigència: fins al 31 de desembre de 2022.

Dm.16
FEB
Termini d'exposició al públic

Exposició al públic de l'expedient sobre imposició i ordenació dels tributs de contribucions especials del lot 2 del projecte d’obres anomenat 'Urbanització del darrer tram del polígon industrial de Joncarets - Carrer Industrial'.

Durant el termini d'exposició al públic, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals, així com es podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Dv.01
GEN
Ajuts socials de caràcter econòmic

Expedient 27/2021

Anunci de convocatòria per l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic per l'any 2021 en règim de concurrència competitiva.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2020 13:24