El ple municipal aprova una moció contra la sentència del Tribunal Suprem i en defensa de l'amnistia

Última revisió 28-01-2020 18:05
17/10/2019

El ple municipal ha aprovat per 6 vots a favor (ERC, aiS i Junts x Súria), 3 abstencions (GIIS) i 3 vots en contra (PSC) una moció contra la recent sentència condemnatòria del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació. La sessió ha tingut lloc aquest dijous 17 d’octubre amb caràcter extraordinari i urgent.

Com a primer punt de l’ordre del dia, la urgència de la celebració del ple municipal ha estat ratificada per unanimitat.

El ple ha estat presidit per l’alcalde accidental Pere Requena, que entre els dies 11 i 27 d’octubre substitueix l’alcalde Albert Coberó.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Logotip de l'Ajuntament de Suria.
Logotip de l'Ajuntament de Suria.