Regidories

ALCALDE EN FUNCIONS

JOSEP MARIA CANUDAS I COSTA

Competències:

 • Matèries que no hagin estat expressament delegades en els regidors o en la Junta de Govern Local.
 • Planejament i gestió urbanística.
 • Relació amb les entitats.
 • Comunicació.
 • Relacions institucionals.
 • Protocol i direcció del personal.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SOLIDARITAT EN FUNCIONS

CARME BESA I BRAQUÉ

Competències:

 • Benestar Social i Solidaritat
  • Disseny i seguiment de les polítiques socials.
  • Infància, adolescència i gent gran (Consells dels Infants i de la Gent Gran).
  • Immigració, pla d’acollida i integració d’immigrants.
  • Xec Servei.
  • Polítiques d’igualtat.
  • Solidaritat i cooperació.
 • Sanitat
  • Actuacions de salut pública (menjadors col·lectius, consum i defensa dels consumidors...).
  • Informació al consumidor.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDORA DE CULTURA EN FUNCIONS

MONTSERRAT JUNCADELLA I NAVARRA

Competències:

 • Gestió del patrimoni cultural, descoberta, conservació i divulgació.
 • Biblioteca Pública (equipament, accions de divulgació de la lectura i programa Súria Municipi Lector).
 • Promoció de la cultura en els diferents àmbits (art, literatura, teatre, música, sardana, nous formats).
 • Cultura popular i tradicional (Festes de Sant Sebastià, Caramelles, Sant Jordi, Sant Joan, Onze de Setembre i Festa Major).
 • Planificació d’equipaments culturals.
 • Gestió com a espais patrimonials de Cal Balaguer del Porxo, Castell, Casinet i usos cedits de l’església del Roser.
 • Arxiu Municipal i gestió documental de caràcter històric i cultural.
 • Edicions.
 • Calendari d’activitats.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDOR D'ENSENYAMENT, TURISME I PARTICIPACIÓ EN FUNCIONS

MIQUEL CAELLES I CAMPÀ

Competències:

 • Ensenyament
  • Escola Municipal de Música.
  • Escola Bressol Municipal Petit Estel.
  • Escola Municipal de Formació d’Adults.
  • Centres d’ensenyament.
 • Turisme
  • Promoció turística del municipi.
  • Gestió de l’Oficina de Turisme i del Centre d’Interpretació del Castell.
  • Fira Medieval d’Oficis.
  • Geoparc de la Catalunya Central.
 • Participació
  • Impuls i desenvolupament de processos participatius a l’empara del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
  • Implementació i seguiment del Pla de Desenvolupament Local.
  • Gestió de Ràdio Súria i del butlletí municipal La Torre.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDOR D'HISENDA I ESPORTS EN FUNCIONS

VALENTÍ SASTRE I DURÍN

Competències:

 • Hisenda
  • Elaboració, seguiment i liquidació de pressupostos i ordenances fiscals, i gestió de compres.
  • Coordinació amb les empreses prestadores de serveis (aigua, electricitat, gas, clavegueram).
 • Esports
  • Polítiques esportives.
  • Esport escolar.
  • Camp de futbol, poliesportiu i piscines.
  • Ús dels equipaments esportius municipals.
  • Estudi de necessitats d’equipaments esportius.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDOR DE MEDI AMBIENT I JOVENTUT EN FUNCIONS

JOAN PERE RUIZ I VIDAL

Competències:

 • Medi Ambient
  • Promoció i defensa dels valors naturals del municipi i realització de campanyes de sensibilització.
  • Recollida de residus sòlids urbans, tan reciclables com de rebuig i deixalleria.
  • Neteja i conservació dels cursos fluvials.
  • Desenvolupament de l’Agenda 21 (mesures d’estalvi energètic i energies renovables).
  • Desenvolupament i seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
  • Mercat Suriatrastos.
 • Joventut
  • Polítiques de joventut.
  • Gestió del Casal de Joves.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA EN FUNCIONS

JORDI SALA I SANTCLIMENTS

Competències:

 • Programes de promoció econòmica (nous emprenedors, borsa de treball...).
 • Promoció de la indústria i del sòl industrial.
 • Promoció del comerç local (Fira de Nadal).
 • Mercat setmanal.
 • Noves tecnologies (espais wifi, educació tecnològica, fibra òptica, web municipal, facebook, instagram...).
 • Cavalcada de Reis i Carnestoltes.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.


REGIDOR DE VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA EN FUNCIONS

JOAN CASTELLÀ I GIRALT

Competències:

 • Via Pública
  • Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
  • Manteniment de la via pública i de la jardineria.
  • Manteniment dels edificis i dels espais públics municipals.
  • Manteniment dels equipaments esportius.
  • Mobiliari urbà i enllumenat públic.
  • Suport a les festes.
  • Clavegueram.
  • Tinença d’animals domèstics.
  • Cementiri.
  • Gestió de la nau de Ca l’Agut.
 • Seguretat Ciutadana
  • Policia Local.
  • Protecció Civil.
  • Mobilitat i senyalització de vies públiques.
  • Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
  • Potestat sancionadora per infraccions en matèria de trànsit i d’ordenances municipals.

- Telèfon: 93.868.28.00

- Fax: 93.868.29.31

- Correu electrònic: suria@suria.cat

- Horari de visites: hores concertades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-06-2019 11:10