Temes de la darrera sessió ordinària del Ple Municipal

Última revisió 04-05-2022 17:30
04/05/2022

El Ple Municipal va tractar els següents temes en la seva darrera sessió ordinària, que va tenir lloc dijous 28 d’abril:

  • Aprovació inicial per unanimitat de la modificació puntual número 19 de les Normes Subsidiàries de Planejament, pel sistema general d’equipament al carrer Ernest Solvay.
  • Aprovació inicial per unanimitat de la modificació puntual número 20 de les Normes Subsidiàries de Planejament, pel sistema general d’equipaments situat al carrer Major.
  • Aprovació per unanimitat de la modificació de la guia de control intern de l’Ajuntament.
  • Aprovació per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) del dictamen sobre reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2022.
  • Aprovació per 8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS) i 4 abstencions (ERC i JxS) de la modificació de crèdit número 3/2022 per a l’adequació de l’edifici del Casinet.
  • Aprovació per 6 vots a favor (PSC i GIIS, amb el vot de qualitat de l’alcalde) i 6 vots en contra (ERC, aiS i JxS) de la modificació de crèdit número 5/2022 i autorització de despesa plurianual sobre el projecte del SAIAR.
  • Aprovació per 6 vots a favor (PSC i GIIS, amb el vot de qualitat de l’alcalde) i 6 vots en contra (ERC, aiS i JxS) d’un dictamen per autoritzar l’Alcaldia a fer sol·licituds i tràmits per obtenir subvencions sobre el projecte del SAIAR.
  • Aprovació per unanimitat d’un acord de modificació de l’ordenança fiscal número 41, reguladora dels preus públics, amb els preus vigents per a la temporada d’estiu de la Piscina Municipal.

La sessió del Ple Municipal es va celebrar amb l’absència del regidor no adscrit.

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.