Anunci d'exposició pública

Aprovació inicial de la modificació puntual número 20 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Súria, del sistema general d’equipaments situat al carrer Major, 14-16.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

09/05/2022
Fins el 20/06/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2022 18:53