Anunci

Publicació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

16/09/2022
Fins el 16/11/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-09-2022 17:24