Anunci d'aprovació inicial

Modificació de les bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2022.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

01/08/2022
Fins el 23/08/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-08-2022 13:23