Anunci

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

19/04/2022
Fins el 19/06/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-04-2022 12:30