La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener censa genčticament prop de dos-cents gossos en els primers quinze dies de campanya

15 de Març de 2017El passat 1 de març els Ajuntaments de Súria i Callús a través de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener iniciaren la campanya de censat de la cabanya de gossos del municipi amb genotip genètic, amb el doble objectiu de millorar l’estat i netedat a la via pública i preservar els drets dels animals.
 
En tant sols 15 dies ja s’ha arribat a la xifra de pràcticament 200 gossos censats en el global d’ambdues poblacions, xifra que es valora molt positivament i demostra la bona resposta de la ciutadania a la iniciativa. Aquests representen aproximadament el 30 % de la cabanya total a censar.
 
Súria i Callús han establert un període de 3 mesos de gratuïtat, de manera que per a tots aquells propietaris i propietàries  que censin els seus animals dins d’aquest període és el propi Ajuntament qui es fa càrrec de tots els costos d’extracció i d’anàlisis associats. Cal recordar, però, que un cop finalitzat, serà obligatori tenir l’animal censat genèticament i haurà de ser el propietari qui s’hagi de fer càrrec de les despeses. No acomplir amb aquesta qüestió serà causa de sanció.