tancar Tancar googleMaps


Jutjat de Pau

Els Jutjats de Pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció als municipis que no disposen de jutjat de primera instància i instrucció.
 
Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’ajuntament de cada municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.
 
Per ser jutge de pau cal ser major d’edat, tenir nacionalitat espanyola i no trobar-se afectat per cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals, a excepció de les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils.
 
Horari: de dimarts a divendres, d’11.00 a 14.00 h.
Tel. 93.868.29.32Fax 93.868.29.35A/e. imatge emailC. Tarragona, 15