tancar Tancar googleMaps


Normes Subsidiàries de Planejament

Normativa urbanísticaAquesta versió de les Normes Subsidiàries de Planejament es correspon amb la que fou aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2003, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) número 3877 de 6/05/03. No inclou modificacions posteriors, que hauran d’ésser consultades directament a les oficines municipals o al Registre de Planejament Urbanístic de la Generalitat de Catalunya.
  • Normes Subsidiàries de Planejament (índex): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 1): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 2): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 3): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 4): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 5): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 6): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 7): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (títol 8): Enllaç
  • Normes Subsidiàries de Planejament (disposicions transitòries): Enllaç
Tel. 93.868.28.00Fax 93.868.29.31W. www.suria.catA/e. imatge emailCarrer Ernest Solvay, 13Súria08260