Alcaldia

 • Competències
  • Matèries que no hagin estat expressament delegades en els regidors o en la Junta de Govern Local.
  • Planejament i gestió urbanística.
  • Relació amb les entitats.
  • Comunicació.
  • Relacions institucionals.
  • Protocol i direcció del personal.
Josep Maria Canudas i Costa
Alcalde
Tel. 93.868.28.00Fax 93.868.29.31A/e. imatge emailHorari de visites:
Hores concertades