Aprovació inicial de modificació de Normes Subsidiàries

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Súria en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020 ha aprovat provisionalment la Modificació Puntual número 16 de Normes Subsidiàries de Planejament de Súria per a l’actualització d’usos en sòl no urbanitzable a la finca les Comes.

  • Enllaç per consultar l'anunci publicat en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Súria: Enllaç
01/07/2020
Fins el 02/07/2030
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-07-2020 11:54