El Consell Municipal dels Infants resumeix en dos plafons el seu treball del curs 2018-19, centrat en la situació de les persones refugiades

Última revisió 11-07-2019 12:05
11/07/2019

L’activitat del Consell Municipal dels Infants en el darrer curs escolar ha estat resumida en dos plafons que han estat ubicats a la Biblioteca Pública. El treball d’aquest organisme de participació al llarg del curs 2018-19 ha estat centrat en la problemàtica de les persones refugiades.

Els plafons recullen dibuixos, fotografies i propostes elaborades pels components del Consell dels Infants a l’entorn de la situació de les persones refugiades. L’objectiu principal d’aquest treball han estat la sensibilització sobre aquest greu problema i sobre la necessitat d’actuar a nivell individual i col·lectiu per avançar en la seva solució.

En els plafons també s’hi esmenten altres propostes del Consell dels Infants per a la millora general de la vila en diferents àmbits.

El Consell Municipal dels Infants és un organisme consultiu que pretén recollir la veu dels infants, animar-los a participar en la millora de la vila i fomentar els valors de la cooperació, el compromís i el respecte. Els seus membres, d’edats compreses entre 10 i 12 anys, són escollits democràticament pels seus companys i companyes de classe.

Plafons del Consell Municipal dels Infants sobre les persones refugiades, a la Biblioteca Pública.
Plafons del Consell Municipal dels Infants sobre les persones refugiades, a la Biblioteca Pública.