Comissions Informatives

 

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor i articulador de la participació dels grups municipals. Tenen com a funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local, quan actuï per delegació d'aquest.

Cadascuna de les Comissions Informatives està encapçalada per un president i un vicepresident, i formada per representants dels grups municipals. La periodicitat de les seves reunions és mensual.

L'Ajuntament de Súria compta amb les següents Comissions Informatives:

  • Comissió Informativa de Règim Intern, Economia i Turisme. Règim Intern i Personal-Alcaldia, Economia i Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme.
  • Comissió Informativa de Territori. Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Via Pública.
  • Comissió Informativa de Serveis a les Persones. Cultura, Ensenyament, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, i Joventut i Esports.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2019 18:18