Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Especial de Comptes s'encarrega de fer l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el Ple Municipal, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les administracions locals.

La presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l'alcalde o la persona en qui delegui. Els seus altres membres són representants de tots els grups polítics de la Corporació Municipal, de forma proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-07-2019 18:19